Skip to main content
Vi uppdaterar thule.com. För att utforska våra produkter och få veta mer om Thule, klicka här.

Juridisk policy och sekretesspolicy


Vilken information samlar THULE Group in och hur används den?

Thule Group samlar inte in personlig information (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) via webbplatsen utan att du har godkänt det, såvida du inte själv tillhandahåller sådana uppgifter.

Det kan vara nödvändigt att fråga efter personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer, i syfte att kunna svara på dina frågor, genomföra dina förfrågningar eller skicka ut nyhetsbrev och specialerbjudanden till dig. Vi kan använda den informationen för att svara på dina frågor, kontakta dig via e-post eller telefon för att genomföra dina förfrågningar eller skicka ut nyhetsbrev eller annan information till dig. Om du skickar med personuppgifter i en arbetsansökan kommer den informationen att samlas in.

Under Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt till åtkomst och rättelse av dina personuppgifter. Sådana rättigheter respekteras av Thule Group så långt det är möjligt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Dina rättigheter till uppgiftsskydd
Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som Thule Group använder. Du har dessutom rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att Thule Group använder dina personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 har du även, inom tillämplig lagstiftning, rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter, rätt att begära begränsningar av användningen av dina personuppgifter och rätt till uppgiftsportabilitet. Rätten till uppgiftsportabilitet omfattar de personuppgifter som Thule Group använder baserat på en överenskommelse mellan dig och Thule Group eller baserat på ditt samtycke, och vilka du har tillhandahållit, dvs. namn, e-post, telefonnummer, land, registrerade och köpta produkter, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe. Om du har några frågor som rör Thule Groups användning av dina personuppgifter kontaktar du info@thule.com. Du har naturligtvis också rätt att, om du så önskar, klaga hos Datainspektionen.


Lämnar THULE GROUP ut den lagrade informationen till tredje part?
Thule Group lagrar endast personuppgifter inom tillämplig lagstiftning eller som är nödvändiga för att tillhandahålla anpassade tjänster till dig.

Om du tillhandahåller personuppgifter lämnar vi inte ut dessa till någon tredje part utan ditt medgivande, om så inte krävs enligt lag, eller om vi i god tro bedömer att sådant agerande är nödvändigt för att (i) utföra en uppgift som är i allmänhetens intresse, eller (ii) för att försvara dina rättigheter till egendom eller rättigheter för någon annan enhet eller filial inom Thule Group. Dina personuppgifter kan emellertid delas med andra Thule Group-enheter i syfte att besvara dina frågor, uppfylla dina förfrågningar, tillhandahålla dig med särskild information. Sådana Thule Group-enheter kan vara belägna i eller utanför EES-området. I enlighet med det ovan nämnda, om du tillhandahåller dina personuppgifter, godkänner du överföring av sådan information till andra länder inom eller utanför EES-området.

Vi har inte för avsikt att sälja, hyra ut eller marknadsföra dina personuppgifter till tredje part nu eller i framtiden. 

 

Vad är cookies?
När du besöker vår webbplats kan viss information lagras på din dator i form av "cookies". En cookie utgörs av liten text som innehåller information och lagras på datorn. Cookies används uteslutande i tekniskt syfte för att underlätta användning av webbplatsen. Med en viss typ av cookie sparas filen permanent på datorn. Den kan sedan användas för att anpassa en webbsida efter användarens val och intressen. Den vanligaste typen av cookie kallas "sessionscookie". När du besöker en webbsida skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att komma åt information. Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren. En "permanent cookie" sparas på disken och finns kvar efter att webbläsaren har stängts.

Thule Group använder cookies för att samla in besöksstatistik och registrera information om dina inställningar när du navigerar mellan webbplatser. På så sätt hoppas vi bättre kunna rikta relevant information till våra besökare.

Om inget annat anges använder sig Thule Group aldrig av cookies i syfte att samla in personlig information.

Om du inte godkänner Thule Groups användning av cookies på webbplatsen kan du konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Det innebär dock att vi inte kan garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som de ska. Förfarandet för avvisande av cookies är beroende av vilken webbläsare du använder. Mer information finns i webbläsaren. 

Vad är AddThis?
Med AddThis-knappar kan webbplatsägare enkelt dela innehåll med andra, antingen via sociala nätverk, e-post eller genom att bokmärka en sida. Knapparna tillhandahåller statistik om bokmärken och delning av aktiviteter mellan användare samt hjälper besökare att skapa uppmärksamhet kring webbplatser för att öka i popularitet och rankning. 

 

Vad är sociala medier?
Widgetar för sociala medier kan användas på webbplatsen för att göra det möjligt för användare att använda innehåll från vår webbplats på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv.). Information om hur uppgifter samlas in, och vilka, samt vilka cookies som ställs in av tredje part finns i sekretesspolicyn för aktuell plattform.  


Priser på thule.com?

Priser som anges på thule.com är rekommenderade priser. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 

 

Hur skyddar THULE GROUP kundernas information?
Thule Group bibehåller höga standarder för att alltid hålla dina personuppgifter säkra och skyddar noggrant sådan information.

Alla lösenord är krypterade och våra servrar skyddas med säkra brandväggar.  

 

Gäller Thule Groups sekretesspolicy för externa länkade webbplatser?
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, till exempel välgörenhetsorganisationer. Sådana tredje parter ligger utanför vår kontroll och omfattas inte av vår sekretesspolicy. Om du ansluter till andra webbplatser genom länkar som tillhandahålls, kan administratörer för de webbplatserna samla in dina personuppgifter. Läs igenom webbplatsernas tillhörande sekretesspolicy innan du tillhandahåller personlig information.  

 

Hantering av extranätsanvändare
Inloggning på Thule Groups extranät är personlig och en personlig e-postadress används för identifiering. En användare som är ansluten till en återförsäljare/ett försäljningsställe får de informationsinställningar som är inställda för återförsäljaren/försäljningsstället. Administratören av extranätet ansvarar, på uppdrag av återförsäljaren/försäljningsstället, för att alla åtkomsträttigheter för en användare som inte längre ska ha åtkomst till extranätet tas bort.

Andra varumärken från Thule Group kan använda samma användarinformation och det gäller även för Thule Groups extranät. Extranätet omfattar alla varumärken.  

 

Hur uppdaterar Thule Group den här sekretesspolicyn?
Thule Group kan när som helst och utan föregående meddelande ändra villkoren i den här sekretesspolicyn genom att uppdatera den. Vi rekommenderar att besökare på vår webbplats läser igenom sekretesspolicyn då och då för att se om den har ändrats. 

 

Varumärke, upphovsrätt och patent
Ett varumärke består av ett ord, en logotyp, slogan, färg eller form som identifierar och särskiljer ursprunget för en produkt eller tjänst. Alla varumärken som tillhör Thule Group är viktiga och värdefulla tillgångar för företaget.

Thule Group respekterar immateriella rättigheter som tillhör andra och förväntar oss samma bemötande tillbaka.

Om inget annat anges på den här webbplatsen tillhör alla varumärken och företagslogotyper Thule Group eller dess dotterbolag och skyddas av immaterialrätt enligt nationell lagstiftning.

Varumärken och företagslogotyper som tillhör Thule Group får inte användas i något sammanhang utan föregående skriftligt godkännande från Thule Group.

Webbplatsens innehåll är upphovsrättsskyddat och inkluderar utan begränsning alla dokument, filer, texter, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element. Upphovsrätten ägs av Thule Group och är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. (Med ensamrätt)

Webbplatsen eller någon del av den, förutom vad som anges nedan, får inte reproduceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt användas i kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från Thule Group. Inga länkar till webbplatsen får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande från Thule Group. Ändringar av innehåll på den här webbplatsen är uttryckligen förbjudet.

Du har behörighet att visa, skriva ut och kopiera alla dokument som publiceras på den här webbplatsen för privat och icke-kommersiell användning, förutsatt att meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt bibehålls på alla sådana kopior och utskrifter.

Du har behörighet att använda information från den här webbplatsen om den endast ska användas i informationssyfte, förutsatt att informationskällan nämns. Du får kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga.

Informationen får inte ändras och får endast användas på sätt som inte skadar Thule Groups anseende.

Webbplatsen kan innehålla bilder som är upphovsrättsligt skyddade och tillhör tredje part.  

Gå till www.thule.com/patents för att visa en lista över registrerade patent och designskydd.

 

Kontakt
Om du har frågor om vår sekretesspolicy kontaktar du kundtjänst via webbplatsen.

 

Ansvarsfriskrivning
Trots att vi har gjort allt för att säkerställa korrektheten i informationen på Thule Groups webbplats, tillhandahåller vi informationen i befintligt skick och frånsäger oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, att informationen är korrekt, fullständig och aktuell. Du godkänner att din användning av webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, användningen av länkar på webbplatsen, sker på egen risk. Dessutom tar Thule Group inget ansvar för innehåll på någon webbplats för tredje part och eventuella länkar till tredjepartswebbplatser på webbplatsen tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Allt material, inklusive men inte begränsat till, text, foton, grafik och bilder på någon Thule Group-webbplats kan innehålla tekniska fel eller skrivfel eller andra typer av felaktigheter. Varken Thule Group eller något företag kopplat till Thule Group ansvarar på något sätt för sådana felaktigheter.

Detta gäller även för "Köpguiden" på den här webbplatsen och resultat av denna, vilken endast tillhandahålls som en tjänst, i informationssyfte, och inte innehåller några råd eller rekommendationer som bör användas som grund för några beslut eller handlingar. Alla data och all information som tillhandahålls via "Köpguiden"är resultat från tester av Thules produkter på särskilda tredjepartsprodukter. Tekniska komponenter och prestandakvaliteter osv. för sådana tredjepartsprodukter och delar av dem kan när som helst ändras efter testerna utförda av Thule Group (utan Thule Groups deltagande eller vetskap). Därför skall varken Thule Group eller något företag kopplat till Thule Group (om inget annat uttryckligen anges i gällande lagstiftning) vara ansvariga för skada av egendom eller person orsakad av en Thule-produkt som avviker från någon bruksanvisning eller användarhandbok som (i) medföljer Thule-produkten vid köpet eller (ii) tillämpas för produkt på vilken Thule-produkten skall monteras eller användas tillsammans med. Före användning av alla Thule-produkter rekommenderar Thule Group att du noggrant läser igenom sådan bruksanvisningar och handböcker.

Dessutom frånsäger sig Thule Group alla garantier att Thule Groups webbplats är fri från virus eller annat som innehåller smittande eller skadliga egenskaper eller att informationen på alla Thule Group-webbplatser är sammanhängande och felfri.

Varken Thule Group eller någon person eller något företag kopplat till Thule Group skall hållas ansvariga för någon skada orsakad av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller information, innehåll, tjänster eller material som tillhandahålls av eller på webbplatsen.

Thule Group förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och/eller utesluta information på webbplatsen (inklusive denna ansvarsfriskrivning) när som helst utan föregående meddelande. Thule Group har inga skyldigheter att uppdatera denna webbplats, inklusive befintlig information på webbplatsen.