Skip to main content
Aktualizujemy witrynę thule.com. Aby przeglądać nasze produkty lub uzyskać więcej informacji o firmie Thule, kliknij tutaj.

Regulacje prawne i polityka prywatności


Jakie informacje zbiera THULE Group i jak są one wykorzystywane?

Thule Group nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail) za pośrednictwem naszej witryny bez wiedzy i zgody użytkownika, chyba że zdecyduje się on przekazać nam te dane dobrowolnie.

Aby odpowiadać na zapytania użytkowników, reagować na prośby i wysyłać e-biuletyn lub oferty specjalne, możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Te informacje mogą nam posłużyć do reagowania na prośby lub kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. Również gdy otrzymujemy dane osobowe we wnioskach o przyjęcie do pracy, te informacje będą gromadzone.

W świetle szwedzkiego prawa o ochronie danych osobowych (PuL) użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i zmiany tych informacji. To prawo będzie respektowane przez Thule Group w maksymalnym dostępnym zakresie.

Prawo użytkownika do ochrony danych
Użytkownik może poprosić o dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Thule Group. Użytkownik może również poprosić o poprawienie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Ma też prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych przez Thule Group ze skutkiem w przyszłości.

Od dnia 25 maja 2018 r. użytkownicy będą również mogli, w zakresie dopuszczalnym przez prawo o ochronie danych osobowych, kwestionować niektóre sposoby przetwarzania danych osobowych, poprosić o ograniczenie przetwarzania tych danych, a także o ich przeniesienie. Prawo do przeniesienia danych obejmuje następujące dane osobowe przetwarzane przez Thule Group na podstawie umowy między użytkownikiem a Thule Group lub na podstawie zgody użytkownika i przez niego udostępnione: imię i nazwisko, numer telefonu, kraj, kupione i zarejestrowane produkty, numery seryjne, data i miejsce zakupu. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Thule Group prosimy kierować na adres info@thule.com. Użytkownik ma też prawo do składania skarg w krajowych urzędach ds. ochrony danych osobowych.


Czy THULE GROUP ujawnia przechowywane informacje stronom trzecim?
Thule Group przechowuje wyłącznie dane osobowe wymagane prawnie lub potrzebne do realizacji usług na rzecz użytkownika.

Jeśli użytkownik prześle nam dane osobowe, nie ujawnimy tych informacji żadnej stronie trzeciej bez zgody użytkownika, o ile nie będzie to wymagane przez prawo lub o ile w dobrej wierze nie uznamy, że jest to konieczne (i) do podjęcia działań na rzecz interesu publicznego lub (ii) do obrony praw lub własności naszych lub innych jednostek i podmiotów stowarzyszonych Thule Group. Aby jednak odpowiadać na zapytania użytkowników, reagować na prośby i przekazywać konkretne informacje, dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w obrębie Thule Group. Każdy taki inny podmiot Thule Group może znajdować się poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym i zgodnie z powyższym, jeśli użytkownik przesłał dane osobowe, dobrowolnie wyraża zgodę na przesyłanie tych informacji do innych krajów, w tym do krajów poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym.

Ani teraz ani w przyszłości nie zamierzamy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych użytkowników stronom trzecim. 

 

Czym są pliki cookie?
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, niektóre informacje mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w formie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe używane wyłącznie do celów technicznych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej. Niektóre pliki cookie są zapisywane na komputerze trwale i mogą służyć do personalizacji środowiska strony internetowej. Najczęściej jednak używane są tzw. pliki cookie sesji (ang. „session cookie”) wysyłane między komputerem a serwerem celem uzyskania dostępu do informacji. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie (ang. „permanent cookie”) są zapisywane na dysku i pozostają tam po zamknięciu przeglądarki.

Thule Group używa plików cookie do zbierania statystyk o użytkownikach i rejestrowania informacji o ich preferencjach w naszych witrynach. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli lepiej dobierać informacje do oczekiwań naszych klientów.

O ile nie zostało wyraźnie stwierdzone w innym miejscu, Thule Group nigdy nie używa plików cookie do zbierania danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookie w witrynie internetowej Thule Group, można skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie. Nie wszystkie funkcje witryny będą wtedy funkcjonowały zgodnie z zamierzeniem, a procedura blokowania plików cookie zależy od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki. 

Co to jest AddThis?
Przyciski AddThis pozwalają właścicielowi witryny internetowej łatwo udostępniać treści innym użytkownikom przez sieci społecznościowe, pocztę e-mail lub dodawanie stron do ulubionych. Przyciski oferują statystki dodawania stron do ulubionych i udostępniania, a odwiedzający mogą łatwiej popularyzować witrynę, zwiększając jej popularność i pozycję w rankingu wyszukiwarek. 

 

Co to są media społecznościowe?
Witryna może używać widżetów społecznościowych ułatwiających dostęp do treści naszych witryn za pomocą serwisów Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn itp). Aby dowiedzieć się, jakie informacje są zbierane oraz w jaki sposób, a także jakie pliki cookie są ustawione przez te firmy zewnętrzne, należy zajrzeć do polityki ochrony prywatności odpowiedniej platformy społecznościowej.  


Ceny na thule.com?

Cennik na thule.com zawiera sugerowane ceny detaliczne. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w poszczególnych regionach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dealerem. 

 

Jak firma THULE GROUP chroni informacje o klientach?
Thule Group dba o wysoki standard ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, by zapewnić im bezpieczeństwo.

Wszystkie hasła są szyfrowane, a nasze serwery są chronione za pomocą bezpiecznych zapór internetowych.  

 

Czy polityka ochrony prywatności Thule Group dotyczy połączonych witryn zewnętrznych?
Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn, np. dostawców różnych usług. Witryny tych podmiotów zewnętrznych są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą polityką ochrony prywatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się przejść do tych witryn za pośrednictwem udostępnionych łącz, operatorzy tych witryn również mogą gromadzić dane osobowe użytkownika. Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji należy również zapoznać się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów zewnętrznych.  

 

Obsługa użytkowników ekstranetu
Loginy do ekstranetu Thule Group zawierają dane osobowe, a osobisty adres e-mail służy do identyfikacji. Użytkownik, który jest związany ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży, otrzyma ustawienia danych wybrane dla danego sprzedawcy lub punktu sprzedaży. Administrator ekstranetu danego sprzedawcy lub punktu sprzedaży odbierze prawo dostępu do ekstranetu użytkownikom, którzy już takiego dostępu nie potrzebują.

Inne marki Thule Group mogą używać tych samych danych użytkowników i to samo dotyczy ekstranetu Thule Group. Ekstranet obejmuje wszystkie marki.  

 

Jak firma Thule Group uaktualnia tę politykę prywatności?
Thule Group może w każdej chwili i bez powiadomienia zmienić warunki niniejszej polityki ochrony prywatności poprzez jej aktualizację. Zalecamy, aby użytkownicy naszej witryny co jakiś czas przeglądali politykę ochrony prywatności Thule Group, aby poznać nowe praktyki związane z prywatnością danych lub zmiany naszej polityki. 

 

Znaki towarowe, prawo autorskie i patenty
Znakiem towarowym jest słowo, logotyp, slogan, kolor lub kształt identyfikujące lub wyróżniające źródło lub pochodzenie produktu lub usługi. Wszystkie znaki należące do Thule Group są ważnymi i cennymi zasobami firmy.

Thule Group respektuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i tego samego oczekujemy od innych.

O ile nie stwierdzono inaczej w tej witrynie, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i logo korporacyjne są własnością Thule Group lub jej podmiotów stowarzyszonych i są chronione prawem o ochronie własności intelektualnej.

Znaki towarowe, nazwy marek i logo korporacyjne należące do Thule Group nie mogą być w żaden sposób używane bez wcześniejszej pisemnej zgody Thule Group.

Prawo autorskie do tej witryny, w tym bez ograniczeń, do wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, grafik, urządzeń, dźwięków czy elementów audio-wizualnych należą do Thule Group i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem o ochronie praw autorskich. (Wszystkie prawa zastrzeżone)

Witryna ani żadne jej fragmenty nie mogą być (za wyjątkiem sytuacji określonych poniżej) kopiowane, duplikowane, reprodukowane, przenoszone, dystrybuowane, przechowywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Thule Group. Łącza do tej witryny nie mogą być umieszczane w innych witrynach bez pisemnej zgody Thule Group. Modyfikowanie treści niniejszej witryny jest jednoznacznie zabronione.

Użytkownik może wyświetlać, drukować i kopiować wszelkie dokumenty opublikowane w niniejszej witrynie na użytek własny i niekomercyjny, pod warunkiem, że na takiej kopii lub wydruku zostaną zachowane wszystkie informacje o prawie autorskim i własności.

Użytkownik może używać informacji dostępnych w tej witrynie, jeśli są one używane tylko do celów informacyjnych i pod warunkiem, że poda źródło. Użytkownik może kopiować i drukować noty prasowe oraz inne dokumenty sklasyfikowane jako publiczne.

Nie można modyfikować treści informacji i mogą być one używane tylko w sposób niegodzący w wizerunek Thule Group.

Witryna może zawierać obrazy chronione prawem autorskim stron trzecich.  

Lista zarejestrowanych patentów i konstrukcji znajduje się na stronie www.thule.com/patents.

 

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące naszej polityki ochrony prywatności prosimy kierować do działu obsługi klienta za pośrednictwem tej witryny.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji w witrynie internetowej Thule Group, ale informacje te są udostępniane „tak, jak są” — nie dajemy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że te informacje są dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z witryny obejmuje, choć nie wyłącznie, używanie umieszczonych w niej łącz i informacji na własne ryzyko. Ponadto Thule Group nie bierze odpowiedzialności za żadne treści znajdujące się w witrynach zewnętrznych, a wszelkie łącza do takich witryn są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika. Wszelkie materiały, w tym, choć nie wyłącznie, tekst, zdjęcia, grafika i dane liczbowe umieszczone w witrynie Thule Group mogą zawierać błędy techniczne, niedokładności pisowni lub innego rodzaju błędy lub nieścisłości. Ani Thule Group, ani żadna inna firma stowarzyszona z Thule Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy nieścisłości tego rodzaju.

Dotyczy to również „Przewodnika dla kupujących” umieszczonego w tej witrynie oraz wszelkich konsekwencji jego stosowania. Przewodnik jest wyłącznie materiałem poglądowym dostarczanym jako usługa — nie zawiera żadnych porad ani rekomendacji mogących służyć za podstawę do podejmowania jakichkolwiek decyzji czy działań. Wszelkie dane podane w „Przewodniku dla kupujących” są oparte na wynikach testów produktów Thule w połączeniu z produktami innych firm. Elementy techniczne, jakość wykonania itd. tych produktów i ich komponentów mogła się zmienić po zakończeniu testów (bez wiedzy Thule Group). W efekcie ani Thule Group, ani żadna inna firma stowarzyszona z Thule Group nie ponosi odpowiedzialności (o ile w wyraźny sposób nie zostanie stwierdzone inaczej w świetle obowiązującego prawa) za uszkodzenia mienia lub obrażenia spowodowane przez stosowanie produktów Thule w sposób odbiegający od instrukcji obsługi (i) dołączonej do produktu Thule w chwili jego zakupu lub (ii) dotyczącej produktów, na których produkt Thule ma być zamocowany lub z którym ma być używany. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu Thule zachęcamy do uważnego przeczytania wszystkich instrukcji obsługi.

Oprócz tego Thule Group wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, że witryny internetowe Thule Group są wolne od wirusów czy innego rodzaju mechanizmów zanieczyszczających lub niszczących dane oraz że informacje w witrynach Thule Group będą wolne od błędów i zawsze dostępne.

Ani Thule Group, ani żadna osoba czy firma zawiązana z Thule Group nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z używania lub nieumiejętności używania tej witryny lub informacji, treści, usług i materiałów udostępnianych w tej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Thule Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek, dodawania lub usuwania dowolnych informacji w witrynie (w tym także w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Thule Group nie ma obowiązku aktualizowania tej witryny ani żadnych umieszczonych w niej informacji.