Skip to main content
Vi oppdaterer thule.com. For å utforske våre produkter og lære mer om Thule, klikk her.

Retningslinjer for personvern


Hva slags informasjon innhenter THULE Group, og hvordan brukes denne informasjonen?

Thule Group vil ikke samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via vår nettside uten din kunnskap og tillatelse om det, med mindre du har gitt det til oss frivillig.

For å kunne svare på dine spørsmål eller forespørsler, eller for å sende deg vårt e-nyhetsbrev eller spesialtilbud, kan det være nødvendig å be om personlig informasjon, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan bruke denne informasjonen til å svare på dine forespørsler, eller kontakte deg via e-post, e-post eller telefon for å besvare din forespørsel eller gi deg e-nyhetsbrev eller annen informasjon. Også hvis du sender inn personopplysninger når du søker om arbeid, samles denne informasjonen inn.

I henhold til den svenske personopplysningsloven (PuL) har du rettighet til å få tilgang til og utbedre i forhold til dine personlige opplysninger. Slike rettigheter vil følges av Thule Group så langt det er mulig, for å oppfylle alle våre juridiske forpliktelser.

Dine rettigheter i forhold til databeskyttelse
Du har rett til å be om tilgang til de personlige dataene som Thule Group behandler om deg. Videre har du rett til å be om at feilaktige eller ufullstendige personopplysninger korrigeres. Du har også rett til, til enhver tid, å trekke samtykket til Thule Groups behandling av dine personlige data med fremtidig virkning.

Fra og med 25. mai 2018 har du også, i den grad gjeldende databeskyttelseslovgivning gir rett til innvendinger mot visse behandlinger av personopplysninger, rett til å kreve begrensning av behandling av dine personopplysninger og rett til dataoverførbarhet. Retten til dataoverførbarhet dekker slike personopplysninger som Thule Group behandler basert på en avtale mellom deg og Thule Group, eller basert på ditt samtykke, og det du har oppgitt, dvs. navn, e-post, telefonnummer, land, produkter du har kjøpt og registrert, serienumre, kjøpsdato og kjøpssted. Hvis du har spørsmål eller bekymringer i forhold til Thule Gruppens behandling av dine personopplysninger bes du kontakte info@thule.com. Du har selvsagt også rett til å legge inn en klage hos den nasjonale databeskyttelsesmyndigheten.


Deler THULE GROUP den lagrede informasjonen med tredjeparter?
Thule Group vil kun lagre personlig informasjon etter behov for å oppfylle juridiske og forskriftsmessige krav, eller etter behov for å tilby deg personaliserte tjenester.

Hvis du gir personlig identifiserbar informasjon til oss, vil vi ikke utlevere dine personlige identifiserbare opplysninger til noen tredjepart uten ditt samtykke, med mindre det er pålagt å gjøre det ved lov, eller med mindre vi i god tro mener at en slik handling er nødvendig for å (i) utføre en oppgave utført av allmenn interesse, eller (ii) for å forsvare våre rettigheter eller eiendom eller de som tilhører noen andre i Thule Group eller tilknyttede. For å kunne svare på dine spørsmål, oppfylle dine forespørsler og gi deg spesifikk informasjon, kan du personlig dele dine personlige identifiserbare opplysninger med andre Thule Group-enheter. En hvilken som helst annen enhet i Thule Group kan være lokalisert innenfor eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I samsvar med ovenstående, hvis du sender personopplysninger, samtykker du frivillig til overføring av slik informasjon til andre land, inkludert land innenfor eller utenfor EØS.

Vi har verken nå eller i fremtiden tenkt å selge, leie ut eller markedsføre personopplysninger om deg til tredjepart. 

 

Hva er informasjonskapsler?
Når du besøker nettstedet vårt kan det lagres noe informasjon på datamaskinen din i form av en "informasjonskapsel". En "informasjonskapsel" er en liten tekst som inneholder informasjon og er lagret på datamaskinen. Informasjonskapsler brukes bare til tekniske formål for å forenkle bruken av nettsiden. En type informasjonskapsel lagrer en fil permanent på datamaskinen. Den kan da brukes til å tilpasse en nettside i henhold til brukerens valg og interesser. Den viktigste typen informasjonskapsel kalles en «øktkapsel". Når du besøker en nettside sendes informasjonskapsler mellom datamaskinen og serveren for å få tilgang til informasjon. Øktkapsler forsvinner når du slår av nettleseren din. En "permanent informasjonskapsel" lagres på disken og blir værende etter at nettleseren er stengt.

Thule Group bruker informasjonskapsler for å samle inn besøksstatistikk og å registrere informasjon om dine preferanser mens du navigerer gjennom nettstedene. På denne måten håper vi å kunne bedre målrette relevant informasjon til våre besøkende.

Med mindre annet er uttrykt andre steder, brukes aldri informasjonskapsler av Thule Group med sikte på å samle inn personopplysninger.

Hvis du ikke godtar Thule Groups bruk av informasjonskapsler på nettsiden vår er det mulig for deg å konfigurere nettleseren din til å avvise informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Dette betyr imidlertid at vi ikke kan garantere at alle funksjoner på vårt nettsted fungerer som forutsatt. Prosedyren for å avvise informasjonskapsler avhenger av hvilken nettleser du bruker. Se informasjonen som ble levert med nettleseren din for mer informasjon. 

Hva er AddThis?
AddThis-knappene gjør det mulig for eiere av nettsteder å dele innhold med andre mennesker, enten via sosiale nettverk, e-post eller ved å bokmerke en side. Knappene gir statistikk om bokmerke og deling av brukere, og hjelper besøkende å lage aktivitet for nettsteder for å øke popularitet og rangering. 

 

Hva er sosiale medier?
Nettstedet kan bruke widgets for sosiale medier for å gjøre det mulig for brukere å engasjere seg med innhold fra våre nettsider på ulike sosiale plattformer (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn etc). For å forstå hvordan og hvilken informasjon som samles inn og hvilke informasjonskapsler som er angitt av disse tredjepartene, se personvernerklæringen til den aktuelle sosiale plattformen.  


Priser på thule.com?

Prisene på thule.com er anbefalte utsalgspriser og kan variere fra sted til sted. Kontakt en lokal forhandler for mer informasjon. 

 

Hvordan beskytter THULE GROUP kundeopplysninger?
Thule Group opprettholder høye standarder for å beskytte dine personlige opplysninger til enhver tid, og vil varsomt beskytte all slik informasjon.

Alle passord er kryptert, og våre servere er beskyttet av sikre brannmurer.  

 

Gjelder Thule Groups personvernerklæring for koblede, eksterne nettsteder?
Nettsiden vår kan inneholde koblinger til andre nettsteder som for eksempel tilbydere. Disse tredjeparts nettstedene er utenfor vår kontroll og dekkes ikke av denne personvernerklæring. Hvis du åpner andre nettsteder ved hjelp av koblingene som er oppgitt, kan operatørene av disse nettstedene samle inn dine personlige opplysninger. Sørg for at du er fornøyd med til disse tredjeparters personvernerklæring før du sender inn personlig informasjon.  

 

Brukerhåndtering for ekstranett
Innlogginger til Thule Groups ekstranett er personlige og en personlig e-postadresse brukes til identifikasjon. En bruker som er koblet til en forhandler/et salgssted får informasjonen som er valgt for denne forhandleren/salgsstedet. Det er administrator av ekstranettets for en bestemt forhandlers/salgssteds ansvar å fjerne eventuelle rettigheter for en bruker som ikke lenger har tilgang til ekstranett på vegne av forhandleren/salgsstedet.

Andre merkenavn i Thule Group kan bruke de samme brukerdataene, og dette gjelder også Thule Groups ekstranett. Ekstranettet spenner over alle merkenavn.  

 

Hvordan går THULE Group frem når selskapet skal oppdatere denne personvernerklæringen?
Thule Group kan til enhver tid, uten varsel, revidere vilkårene i disse retningslinjene for personvern ved å oppdatere dem. Vi anbefaler at besøkende på nettstedet vårt besøker Thule Groups personvernerklæring i tillegg til å lære om ny personvernspraksis eller endringer i retningslinjene våre. 

 

Varemerke, opphavsrett og patenter
Et varemerke er et ord, logotype, slagord, farge eller form som identifiserer og skiller kilden eller opprinnelsen til et produkt eller en tjeneste. Alle varemerker som tilhører Thule Group er viktige og verdifulle eiendeler i selskapet.

Thule Group respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber andre gjøre det samme.

Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, er alle varemerker, varemerker og bedriftslogoer Thule Groups eller dets tilknyttede selskapers eiendom, og er beskyttet av immaterielle rettigheter.

Varemerker, merkenavn og bedriftslogoer tilhørende Thule Group må ikke brukes på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Thule Group.

Opphavsretten til denne nettsiden, inkludert uten begrensning, er alle dokumenter, filer, tekst, bilder, grafikk, enheter, lyd, audiovisuelle elementer, eid av Thule Group og er beskyttet av svenske og internasjonale opphavsrettigheter. (Alle rettigheter reservert)

Nettstedet eller deler av det må ikke, bortsett fra det som er nevnt nedenfor, reproduseres, dupliseres, kopieres, overføres, distribueres, lagres eller på annen måte utnyttes for kommersiell bruk uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Thule Group. Ingen koblinger til denne nettsiden kan være på noen annen nettside uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Thule Group. Endringer i innholdet på denne nettsiden er uttrykkelig forbudt.

Du er autorisert til å vise, skrive ut og kopiere ethvert dokument som er publisert på denne nettsiden for personlig ikke-kommersiell bruk, forutsatt at slik kopi eller utskrift beholder all opphavsrett eller annen eiendomsrett.

Du er autorisert til å bruke informasjon fra denne nettsiden hvis den bare brukes til informasjonsformål, forutsatt at kilden til informasjon er nevnt. Du kan kopiere og skrive ut pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige.

Informasjonens innhold kan ikke endres, og informasjonen skal brukes på en måte som ikke skader Thule Groups rykte.

Nettstedet kan inneholde bilder som er underlagt tredjeparters opphavsrett.  

Se www.thule.com/patents for å se en liste over registrerte patenter og design.

 

Kontakt oss
Hvis du har noen spørsmål om vår personvernerklæring må du gjerne kontakte kundesupport via dette nettstedet.

 

Ansvarsfraskrivelse
Selv om det er utvist stor forsiktighet for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på Thule Groups nettside, gir vi denne informasjonen "som den er" og fraråder alle garantier, uttrykt eller underforstått, at informasjonen som leveres, er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Du erkjenner at din bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av noen koblinger på nettstedet og informasjonen som er gitt på nettstedet, er på din egen risiko. Videre påtar Thule Group seg intet ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder, og eventuelle koblinger til slikt på nettstedet er bare gitt for å gjøre det enklere for deg. Alt materiale, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, fotografier, grafikk og figurer på noen av Thule Groups nettsider kan inneholde tekniske feil eller skrivefeil eller andre typer feil eller unøyaktigheter. Verken Thule Group eller ethvert selskap tilknyttet Thule Group påtar seg noe ansvar for slike feil eller unøyaktigheter.

Dette gjelder også "Kjøperhåndboken" på denne nettsiden og ethvert utfall derav, som kun leveres som en tjeneste, kun til orientering, og som ikke inneholder noen råd eller anbefaling som kan påberopes som grunnlag for enhver beslutning eller handling. All data og informasjon som leveres gjennom "Kjøperhåndboken" kommer fra testing av Thule-produkter på bestemte tredjepartsprodukter. Tekniske komponenter og ytelsekvalitet etc. av slike tredjepartsprodukter og deler derav kan til enhver tid etter Thule Groups testing endres (uten involvering eller kunnskap fra Thule Group). Følgelig skal verken Thule Group eller et selskap tilknyttet Thule Group (med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i lovbestemt lovgivning) være ansvarlig for skade på eiendom eller personskade forårsaket av bruk av et Thule-produkt som avviker fra en bruksanvisning eller brukerhåndbok som (i) følger med Thule-produktet ved kjøp av det eller (ii) gjelder produktet (er) som Thule-produktet skal monteres på eller brukes sammen med. Før bruk av et hvert Thule-produkt oppfordrer Thule Group deg til å lese hver enkelt bruksanvisning eller brukerveiledning grundig.

Videre frasier Thule Group uttrykkelig enhver garanti om at enhver nettside for Thule Group er fri for infeksjon av virus eller noe annet som har forurensende eller ødeleggende egenskaper, eller at informasjonen på en hvilken som helst Thule Group-nettside vil være uforstyrret eller feilfri.

Verken Thule Group eller enhver person eller selskap tilknyttet Thule Group skal være ansvarlig for eventuelle skader som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller informasjon, innhold, tjenester eller materiale som er levert av eller på denne nettsiden.

Thule Group forbeholder seg retten til å endre, legge til og/eller ekskludere all informasjon på nettstedet (inkludert denne ansvarsfraskrivelsen) når som helst og uten forutgående varsel om dette. Thule Group skal ikke være forpliktet til å oppdatere denne nettsiden, inkludert informasjon om nettstedet.