Skip to main content
Me uuendame thule.com lehte. Meie toodetega tutvumiseks või Thule kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Õigusalane ja privaatsuspoliitika


Missugust teavet THULE Group kogub ja kuidas seda kasutatakse?

Thule Group ei kogu oma veebisaidi kaudu teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet (nt teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress) ilma teie teadmata või teie loata, välja arvatud juhul, kui olete selle meile vabatahtlikult esitanud.

Teie küsimustele vastamiseks, teie taotluste täitmiseks või teile veebipõhise uudiskirja või eripakkumiste edastamiseks peame võib-olla küsima teilt isikuandmeid (nt teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber). Võime seda teavet kasutada teie päringutele vastamiseks või teiega posti, meili või telefoni teel ühenduse võtmiseks, et pakkuda teile veebipõhist uudiskirja või muud teavet. Samuti kogutakse teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kui kandideerite meie juures mõnele ametikohale.

Rootsi isikuandmete kaitse seaduse (PuL) järgi on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada. Thule Group järgib selliseid õigusi nii põhjalikult kui võimalik kõigi oma juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses.

Teie andmekaitseõigused
Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida Thule Group seoses teiega töötleb. Lisaks on teil õigus taotleda vigaste või puudulike andmete parandamist. Samuti on teil igal ajal õigus loobuda nõusolekust, et Thule Group töötleb teie isikuandmeid, ilma et see edaspidi mingit mõju avaldaks.

Alates 25. maist 2018 on teil kohaldatavate andmekaitseseadustega sätestatud määral õigus keelduda isikuandmete teatud viisil töötlemisest, õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut ja õigus andmete ülekandmisele. Andmete ülekandmise õigus hõlmab selliseid isikuandmeid, mida Thule Group töötleb teie ja Thule Groupi vahel sõlmitud lepingu alusel või vastavalt teie nõusolekule ja mille olete esitanud (s.t nimi, e-posti aadress, telefoninumber, riik, ostetud ja registreeritud tooted, seerianumbrid, ostukuupäev ja ostukoht). Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Thule Group teie isikuandmeid töötleb, võtke meiega ühendust aadressil info@thule.com. Loomulikult on teil soovi korral õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele.


Kas THULE GROUP avaldab talletatud teavet kolmandatele osapooltele?
Thule Group talletab isikuandmeid ainult juriidiliste ja regulatiivsete nõuete järgimiseks või teile isikupärastatud teenuste pakkumiseks.

Kui esitate meile isiku tuvastamist võimaldavat teavet, ei avalda me teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet teie nõusolekuta ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav või kui leiame heas usus, et see tegevus on vajalik i) mõne toimingu teostamiseks avalikkuse huvides või ii) meie või mõne muu Thule Groupi äriüksuse või sidusettevõtte õiguste või omandi kaitsmiseks. Teie küsimustele vastamiseks, taotluste täitmiseks ja teile teatud teabe esitamiseks võidakse teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet siiski jagada teiste Thule Groupi äriüksustega. Selline muu Thule Groupi äriüksus võib asuda Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool seda. Kui esitate isiku tuvastamist võimaldavat teavet, annate eespool kirjeldatud sätete kohaselt vabatahtlikult nõusoleku sellise teabe edastamiseks teistesse riikidesse, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool seda asuvatesse riikidesse.

Me ei müü, rendi ega turunda teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ega plaani seda teha ka tulevikus. 

 

Mis on küpsised?
Kui külastate meie veebisaiti, võidakse teatud teave teie arvutisse salvestada "küpsise" kujul. "Küpsis" on väike teavet sisaldav tekst ja see salvestatakse teie arvutisse. Küpsiseid kasutatakse ainult tehnilisel otstarbel, et teil oleks veebilehte hõlpsam kasutada. Üht tüüpi küpsis salvestab faili jäädavalt teie arvutisse. Seejärel võidakse seda kasutada veebilehe isikupärastamiseks vastavalt kasutaja valikutele ja huvidele. Teist tüüpi küpsist nimetatakse "seansiküpsiseks". Kui külastate veebilehte, saadetakse seansiküpsiseid teabele juurdepääsuks teie arvuti ja serveri vahel. Kui lülitate veebibrauseri välja, siis seansiküpsised eemaldatakse. "Püsiküpsis" salvestatakse kettale ja see jääb alles ka pärast brauseri sulgemist.

Thule Group kasutab küpsiseid selleks, et koguda külastajatega seotud statistikat ja salvestada teie eelistusi veebisaitidel liikudes. Sel viisil loodame oma külastajatele paremini pakkuda asjakohast teavet.

Thule Group ei kasuta küpsiseid kunagi isikuandmete kogumiseks, kui seda pole kuskil mujal eraldi välja toodud.

Kui te ei nõustu sellega, et Thule Group kasutab veebisaidil küpsiseid, saate oma brauseri konfigureerida küpsistest keelduma. Selleks peate muutma oma brauseri sätteid. See aga tähendab, et me ei saa garanteerida, et kõik meie veebisaidi funktsioonid töötavad ootuspäraselt. Küpsistest keeldumise toiming oleneb sellest, millist veebibrauserit kasutate. Lisateabe saamiseks lugege oma brauseri kohta käivat teavet. 

Mis on AddThis?
Funktsiooni AddThis nupud võimaldavad veebisaitide omanikel sisu teiste inimestega suhtlusvõrkude või e-posti kaudu hõlpsalt jagada või lisada lehe järjehoidjate hulka. Neid nuppe klõpsates saate vaadata statistikat järjehoidjate hulka lisamise ja kasutajate jagamistegevuste kohta ning aidata külastajatel populaarsuse suurendamiseks ja reitingu tõstmiseks saite populariseerida. 

 

Mis on suhtlusvõrgud?
Veebisait võib kasutada suhtlusvõrguvidinaid, mis võimaldavad kasutajatel meie veebisaitidelt pärit sisu jagada paljudel suhtlusvõrguplatvormidel (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn jne). Kui soovite teavet selle kohta, kuidas ja millist teavet need kolmandad osapooled koguvad ja milliseid küpsiseid nad kasutavad, lugege vastava suhtlusvõrguplatvormi privaatsuspoliitikat.  


Millised on hinnad saidil thule.com?

Saidil thule.com esitatud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad. Kohalikud hinnad võivad sellest erineda. Lisateavet saate kohalikult edasimüüjalt. 

 

Kuidas kaitseb THULE GROUP kliendi andmeid?
Thule Group seab isikuandmete kaitsmisele alati kõrged standardid ning kaitseb sellist teavet alati hoolikalt.

Kõik paroolid krüptitakse ning kõiki servereid kaitstakse turvaliste tulemüüridega.  

 

Kas Thule Groupi privaatsuspoliitika kehtib ka lingitud välisveebisaitide kohta?
Meie veebisaitidel võivad olla lingid teistele veebisaitidele (nt soodustuste pakkujad). Need kolmanda osapoole veebisaidid jäävad meie kontrolli alt välja ning neile käesolev privaatsuspoliitika ei kehti. Kui avate lisatud linkide kaudu mõne muu veebisaidi, võivad nende veebisaitide operaatorid koguda teie isikuandmeid. Enne isikuandmete esitamist veenduge, et nõustute nende kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikatega.  

 

Extraneti kasutajate töötlemine
Thule Groupi Extraneti võrkudesse sisselogimine on isiklik ja isiku tuvastamiseks kasutatakse isiklikku meiliaadressi. Kasutaja, kes on seotud edasimüüja/müügikohaga, kasutab vastava edasimüüja/müügikoha jaoks valitud teabesätteid. Asjakohase edasimüüja/müügikoha Extraneti administraator vastutab selle eest, et kõik sellise kasutaja õigused, kes ei peaks enam edasimüüja/müügikoha nimel Extranetile juurde pääsema, eemaldataks.

Samu kasutajaandmeid võivad kasutada ka muud Thule Groupi kaubamärgid ja sama kehtib ka Thule Groupi Extraneti kohta. Extranet hõlmab kõiki kaubamärke.  

 

Kuidas uuendab Thule Group seda privaatsuspoliitikat?
Thule Group võib igal ajal ette teatamata uuendada seda privaatsuspoliitikat ning parandada selle tingimusi. Soovitame oma veebisaidi külastajatel Thule Groupi privaatsuspoliitikat regulaarselt lugeda, et olla kursis uute privaatsuspõhimõtetega või meie poliitika muudatustega. 

 

Kaubamärk, autoriõigus ja patendid
Kaubamärk on sõna, logotüüp, hüüdlause, värv või kujund, mis tuvastab toote või teenuse päritolu või iseloomustab seda. Kõik Thule Groupile kuuluvad kaubamärgid on ettevõtte oluline ja väärtuslik vara.

Thule Group austab teiste intellektuaalomandi õigusi ja me palume ka teistel sama teha.

Kui sellel saidil pole märgitud teisiti, kuuluvad kõik kaubamärgid, kaubamärginimed ja ettevõttelogod Thule Groupile või selle sidusettevõtetele ja neid kaitseb intellektuaalomandi õiguse seadus.

Thule Groupile kuuluvaid kaubamärke, kaubamärginimesid ja ettevõttelogosid ei tohi mingil viisil kasutada Thule Groupi eelneva kirjaliku loata.

Selle veebisaidi, sealhulgas kõigi dokumentide, failide, tekstide, piltide, graafika, seadmete, heli, audiovisuaalsete elementide autoriõigus kuulub Thule Groupile ning seda kaitsevad Rootsi ja rahvusvahelised autoriõiguseseadused. (Kõik õigused on reserveeritud.)

Veebisaiti või ühtki selle osa ei tohi ärilisel otstarbel reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, üle kanda, levitada, talletada ega muul viisil kasutada ilma Thule Groupi eelneva kirjaliku loata, välja arvatud allpool esitatud juhul. Selle veebisaidi linke ei tohi lisada ühelegi teisele veebisaidile ilma Thule Groupi eelneva kirjaliku loata. Selle veebisaidi sisu muutmine on sõnaselgelt keelatud.

Teil on õigus kuvada, printida ja kopeerida sellel veebisaidil avaldatud dokumente isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks juhul, kui sellisele koopiale või väljaprindile jäävad alles kõik autoriõiguse või muud omandiõiguse teatised.

Teil on õigus sellelt veebisaidilt pärit teavet kasutada ainult teavitamise eesmärgil, juhul kui mainitud on teabe allikat. Kopeerida ja printida tohib ainult pressiteateid ja muid avalikuks märgitud dokumente.

Teabe sisu ei tohi muuta ja teavet tohib kasutada ainult viisil, mis ei riku Thule Groupi mainet.

Veebisait võib sisaldada pilte, mille kohta kehtib kolmandate osapoolte autoriõigus.  

Registreeritud patentide ja kujunduste loendi nägemiseks vaadake www.thule.com/patents.

 

Kontaktteave
Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke selle veebisaidi kaudu ühendust meie klienditoega.

 

Lahtiütlus
Kuigi Thule Groupi veebisaidil oleva teabe täpsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, on see teave siiski esitatud olemasoleval kujul ning me ütleme lahti kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest, et esitatud teave on täpne, täielik või ajakohane. Võtate teatavaks, et veebisaidi kasutamine, sealhulgas veebisaidil olevate linkide ja veebisaidil esitatava teabe kasutamine toimub teie ainuvastutusel. Lisaks ei vastuta Thule Group muude tootjate veebisaitidel oleva sisu eest ning meie veebisaidil olevad vastavate veebisaitide lingid on esitatud ainult teie abistamiseks. Kõik Thule Groupi veebisaidil olevad materjalid, sealhulgas tekst, fotod, graafika ja joonised, võivad sisaldada tehnilisi vigu või sisestamisel tekkinud ebatäpsusi või muud tüüpi vigu või ebatäpsusi. Ei Thule Group ega ükski muu Thule Groupiga seotud ettevõte ei vastuta mingil viisil selliste vigade ega ebatäpsuste eest.

See kehtib ka sellel veebisaidil oleva tooteotsingusüsteemi ning selle kaudu saadud tulemuste kohta, mida esitatakse vaid teenusena teavitamise eesmärgil ning mis ei sisalda nõuandeid ega soovitusi, mille alusel tuleks teha mõni otsus või toiming. Kõik tooteotsingusüsteemi kaudu esitatud andmed ja teave tulenevad Thule toodete testimisest teatud muude osapoolte toodetega. Selliste kolmandate osapoolte toodete ja nende osade tehnilisi komponente, töökvaliteeti jne võidakse pärast Thule Groupis testimist igal ajal muuta (ilma Thule Groupi sekkumise või teadmiseta). Seetõttu ei vastuta Thule Group ega ükski Thule Groupiga seotud ettevõte (välja arvatud kehtivate õigusaktide alusel selgesõnaliselt sätestatud juhtudel) omandi kahjustuste ja kehavigastuste eest, mis on põhjustatud Thule toote kasutamisest viisil, mis ei vasta mis tahes juhendile või kasutusjuhisele, mis i) on ostuhetkel lisatud Thule tootele või ii) kehtib toodetele, mille külge Thule toode kinnitatakse või millega koos seda kasutatakse. Thule Group soovitab enne mis tahes Thule toote kasutamist lugeda selline juhis või kasutusjuhend põhjalikult läbi.

Lisaks ütleb Thule Group selgesõnaliselt lahti mis tahes garantiist, et Thule Groupi veebisaidid pole nakatunud viiruse või millegi muuga, millel on nakatavad või hävitavad omadused, või et mis tahes Thule Groupi veebisaidil olev teave on katkestamatu või vigadeta.

Ei Thule Group ega ükski Thule Groupiga seotud isik ega ettevõte ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb selle veebisaidi või veebisaidi pakutava või veebisaidil esitatava teabe, sisu, teenuste või materjalide kasutamisest või kasutamisvõimaluse puudumisest.

Thule Group jätab endale õiguse muuta, lisada ja/või välistada veebisaidil olevat mis tahes teavet (sealhulgas käesolev lahtiütlus) mis tahes ajal ilma sellest ette teatamata. Thule Group pole kohustatud seda veebisaiti ega sellel olevat teavet uuendama.