Skip to main content
Momentálně aktualizujeme naše webové stránky thule.com. Pokud chcete prozkoumat naše produkty nebo se dozvědět více o společnosti Thule, klikněte sem.

Duševní vlastnictví

Skupina Thule Group AB a její přidružené subjekty („Thule”) respektují práva k duševnímu vlastnictví ostatních osob a očekávají totéž.

Autorská práva

Autorská práva pro obsah těchto webových stránek včetně například všech dokumentů, souborů, textů, obrázků, grafik, zařízení, zvuku a audiovizuálních prvků jsou v držení skupiny Thule Group a jsou chráněna švédskými zákony a mezinárodním právem ochrany autorských práv. (Všechna práva vyhrazena)

S výjimkou níže uvedených případů nesmějí být webové stránky ani žádná jejich část reprodukovány, duplikovány, kopírovány, přenášeny, šířeny, ukládány ani jinak využívány pro žádné komerční účely bez předchozího písemného svolení skupiny Thule Group. Odkazy na tyto webové stránky nesmějí být uvedeny na žádných jiných webových stránkách bez předchozího písemného svolení skupiny Thule Group. Úpravy obsahu těchto webových stránek jsou výslovně zakázány.

Jste oprávněni k prohlížení, tisku a kopírování libovolného dokumentu publikovaného na těchto webových stránkách pro nekomerční účely, a to za předpokladu, že každá takto pořízená kopie či výtisk bude obsahovat veškeré výminky autorských a jiných práv.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jste oprávněni používat výlučně pro informační účely a za předpokladu, že uvádíte zdroj informací. Tiskové zprávy a další dokumenty klasifikované jako veřejné můžete kopírovat a tisknout.

Obsah informací nesmí být upravován a informace musejí být používány takovým způsobem, který nepoškozuje dobrou pověst skupiny Thule Group.

Webové stránky mohou obsahovat obrázky, které jsou předmětem ochrany autorských práv třetích osob.

 

Ochranná známka

Ochranná známka je slovo, logotyp, slogan, barva nebo tvar identifikující a odlišující zdroj či původ určitého produktu nebo služby. Veškeré ochranné známky, které jsou v držení skupiny Thule Group, jsou důležitými a hodnotnými aktivy společnosti.

Není-li na tomto webu uvedeno jinak, veškeré ochranné známky, obchodní názvy a firemní loga jsou v držení skupiny Thule Group nebo jejích dceřiných společností a jsou chráněna zákony upravujícími ochranu duševního vlastnictví.

Ochranné známky, obchodní názvy a firemní loga v držení skupiny Thule Group nesmějí být žádným způsobem používána bez předchozího písemného svolení skupiny Thule Group.

 

Patent

Společnost Thule je proto držitelem velké řady přihlášených a registrovaných patentů a vzorů v rámci celého světa pro většinu svých značkových produktů. 

Seznam patentů a vzorů naleznete na adrese www.thule.com/patents.

Chcete-li se na nás obrátit v souvislosti s inovativním nebo přizpůsobeným vzorem, kontaktujte nás na adrese ipr@thule.com. Při prvním kontaktu nesdělujte žádné podrobnosti ani důvěrné informace!

 

Padělky

Usilovně se snažíme poskytovat svým zákazníkům produkty nejvyšší kvality. Máte-li podezření na padělek, nebo setkáte-li se se zneužitím značky Thule, informujte nás na adrese ipr@thule.com.